Kinder-bekkenfysiotherapie

Wat is kinderbekkenfysiotherapie?
Kinderbekkenfysiotherapie is een aanvullende Post HBO-opleding van een jaar voor geregistreerde kinderfysiotherapeuten en bekkenfysiotherapeuten.

Focus
De focus van een kinderbekkenfysiotherapeut is gericht op het kind met mictie en / of defecatiestoornissen, enuresis of chronische buikpijnklachten.

De belangrijkste indicaties:

 • Urine incontinentie (druppelverlies tot het verlies van volledige plas) plasongelukjes
 • Overactiviteit van de blaas met aandrangincontinentie en hoge mictiefrequentie > heel vaak plassen
 • Urineinfecties (mogelijk op basis van disfunctioneel plassen) > blaasontstekingen
 • Enuresis (monosymptomatisch en niet-monosymptomatisch) > nat bed
 • Fecale incontinentie (ontlastingsverliesen en / of vergen in de broek) > poepongelukjes
 • Obstipatie > niet kunnen poepen
 • Angst om te ontlasten of te plassen
 • Problemen op gebied van seksualiteit (adolescenten)

Direct contact

Onderzoek
Om tot een goede kinderfysiotherapeutische diagnose te komen wordt een specifieke anamnese afgenomen. Deze is gericht op mictie, defecatie, voeding, vochtintake en toilethouding. Ook wordt er een algemene anamnese afgenomen. Deze richt zich op de ontwikkeling van het kind en het welbevinden van het kind. Hiermee wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Bij het onderzoek wordt er een beeld gevormd van het algemeen motorisch functioneren en de werking van de bekkenbodemspieren. Tevens wordt gebruik gemaakt van plas en poep-dagboeken om de gegevens uit de anamnese te objectiveren.

Behandeling

Voorlichting:

 • met behulp van eenvoudig plaatmateriaal krijgt het kind inzicht in zijn of haar plas / poepprobleem
 • Toiletgedrag / toiletregime
 • Houding
 • Techniek
 • Wanneer
 • Intake van vocht en voeding
 • Demystificatie

Oefentherapie gericht op:

 • Algemeen lichaamsgevoel
 • Gevoel van functie van de bekkenbodem
 • Ademhaling
 • Ontspanning
 • Vergroten blaascapaciteit

De behandeling kan worden ondersteund met myofeedback of functionele elektrostimulatie. De oefeningen moeten met grote regelmaat herhaald worden om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Ook thuis moet er geoefend worden. De therapie vraagt dus veel inzet van uw kind. Hoe consequenter en regelmatiger er geoefend wordt des te groter is de kans op verbetering / herstel.

Kosten
Kinder(bekken)fysiotherapie wordt 18 keer vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor meer informatie: http://nvfb.fysionet.nl/

U kunt bij de volgende locatie(s) terecht

fit, fit Grave, fysiotherapie, fysiotherapie Grave, fysio, fysio Grave, fysiotherapeut, fysiotherapeut Grave, fysiotherapeuten, fysiotherapeuten Grave, fysiobehandeling, fysiobehandeling Grave, fysiopraktijk, fysiopraktijk Grave, fysitherapiepraktijk, fysiotherapiepraktijk Grave, fysiotherapeut, fysiotherapeut Grave, fysiotherapeuten, fysiotherapeuten Grave, bewegen, bewegen Grave, bewegen fysiotherapie Grave, bewegen in Grave, beweging, beweging Grave, beweging Fysiotherapie Grave, beweging in Grave, blessure, blessure Grave, blessure Fysiotherapie Grave, manuele therapie
Rug & bekken Boxmeer

Weijerstaete 16, 5831 ZZ Boxmeer

Fysiotherapie Grave, fit, fit Grave, fysiotherapie, fysiotherapie Grave, fysio, fysio Grave, fysiotherapeut, fysiotherapeut Grave, fysiotherapeuten, fysiotherapeuten Grave, fysiobehandeling, fysiobehandeling Grave, fysiopraktijk, fysiopraktijk Grave, fysitherapiepraktijk, fysiotherapiepraktijk Grave, fysiotherapeut, fysiotherapeut Grave, fysiotherapeuten, fysiotherapeuten Grave, bewegen, bewegen Grave, bewegen fysiotherapie Grave, bewegen in Grave, beweging, beweging Grave, beweging Fysiotherapie Grave, beweging in Grave, blessure, blessure Grave, blessure Fysiotherapie Grave
Gezondheidscentrum de Stoof

Stoofweg 3, 5361 HZ Grave

 • Neem contact op: