Kinderfysiotherapie

 Kinderen ontwikkelen spelenderwijs zintuigen en motoriek. In de meeste gevallen gaat dit goed en ongemerkt. Helaas is dit niet bij elk kind het geval. Bij sommige kinderen kan dit langer duren of het kan afwijken van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkelingen en kan soms ook voor onzekerheid zorgen. Merkt u dat dit het geval is bij uw kind? Neem dan contact met ons op, vaak hebben kinderen een steuntje in de rug nodig om dit proces te versnellen.

 

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is bedoeld voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De therapeut is gespecialiseerd in het bewegend functioneren van deze kinderen. Goed bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. De behandelingen bestaan dus voornamelijk uit bewegings- en oefentherapie. De kinderfysiotherapeut daagt kinderen uit en stimuleert ze om plezier te krijgen in bewegen. Dit zorgt ervoor dat kinderen meer vertrouwen krijgen in zichzelf.

Direct contact

Voor welke klachten is kinderfysiotherapie geschikt?

Kinderfysiotherapie kan uitkomst bieden bij verschillende klachten. Per leeftijdscategorie verschillen de behandelingen. Voorbeelden van klachten die door een kinderfysiotherapeut behandeld worden per categorie zijn:

  • Baby’s
    Bij baby’s is de therapie vooral gericht op signalen die voor motorische problemen kunnen zorgen, zoals passiviteit, lage spierspanning, overstrekken, onrust, veel huilen, asymmetrie of eenzijdig bewegen. Baby’s hebben vaak een voorkeurshouding, de therapeut kan u tips en advies geven over hoe u hiermee moet omgaan.
  • Peuter en kleuter
    Bij jonge kinderen is kinderfysiotherapie gericht op motorische problemen die te maken hebben met het aanleren en verbeteren van vaardigheden en het verbeteren van de houding. 
  • Oudere kinderen
    Hierbij kunnen problemen ontstaan als houterige bewegingen, schrijfmoeilijkheden, veel vallen of het verliezen van het evenwicht. Ook kan een kind bang zijn om te bewegen of een slechte houding hebben. De therapeut richt de behandelingen op het verbeteren van vaardigheden en het stimuleren van de ontwikkeling, zodat het bewegen weer leuk wordt voor het kind.

Beweeg- en ontwikkelplan voor baby’s met een voorkeurshouding

Sommige baby’s houden meestal hun hoofd naar rechts gedraaid, andere liever alleen naar links, weer andere houden het hoofd stil in het midden. Een voorkeur voor links of rechts kan in de eerste zes levensmaanden de ontwikkeling van uw baby tijdelijk belemmeren. Ook kan het nog zachte schedeltje afgeplat raken op de plaats waar het de meeste tijd op ligt. Als de voorkeurshouding blijft bestaan is kinderfysiotherapeutische behandeling zinvol. Met behulp van plagiocephalometrie kan de ernst van de afplatting gemeten worden en het behandelplan volgens de richtlijn van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) hierop aangepast worden.

Beweeg en ontwikkelplan

Tijdens de eerste afspraak worden de klachten van uw kind in kaart gebracht. Dit wordt gedaan door middel van een lichamelijk onderzoek van uw kind en een vraaggesprek met u. Vervolgens wordt er gekeken of deze klachten met fysiotherapeutische behandelingen verholpen kunnen worden. Wanneer dit het geval is wordt er samen met u een persoonlijk behandelplan voor uw kind opgesteld. De behandelingen zijn gericht om de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten, zodat het kind beter kan functioneren tijdens alledaagse activiteiten. De behandelingen sluiten aan op de ontwikkelingsfase en de belevingswereld van het kind en de gezinssituatie.

Er zijn ook kinderen die problemen hebben met de fijne motoriek of moeite hebben met (leren) schrijven. Voor deze kinderen is een richtlijn ‘motorische schrijfproblemen bij kinderen’ ontwikkeld. Het doel van deze richtlijn is om de schrijfvaardigheid en/of fijne motoriek van het kind te verbeteren. Spelenderwijs gaan we de fijne motoriek of de schrijfvaardigheid verbeteren.

U kunt bij de volgende locatie(s) terecht

Fysiotherapie Grave, fit, fit Grave, fysiotherapie, fysiotherapie Grave, fysio, fysio Grave, fysiotherapeut, fysiotherapeut Grave, fysiotherapeuten, fysiotherapeuten Grave, fysiobehandeling, fysiobehandeling Grave, fysiopraktijk, fysiopraktijk Grave, fysitherapiepraktijk, fysiotherapiepraktijk Grave, fysiotherapeut, fysiotherapeut Grave, fysiotherapeuten, fysiotherapeuten Grave, bewegen, bewegen Grave, bewegen fysiotherapie Grave, bewegen in Grave, beweging, beweging Grave, beweging Fysiotherapie Grave, beweging in Grave, blessure, blessure Grave, blessure Fysiotherapie Grave
Gezondheidscentrum de Stoof

Stoofweg 3, 5361 HZ Grave

  • Neem contact op: