Parkinson

Parkinson is een gecompliceerde hersenaandoening, waarbij er cellen in de hersenen beschadigen en afsterven. Door het afsterven of beschadigen van de hersenen heeft u moeite met de aansturing van uw spieren. Dit heeft als gevolg dat u problemen kunt ervaren bij het dagelijks functioneren, zoals lopen, traplopen of omdraaien in bed.

Symptomen

Parkinson uit zich voornamelijk in bevende en trillende armen en benen. Deze lichaamsdelen kunnen zelfs gaan trillen in rust. Een ander symptoom is moeite hebben met praten. Tevens kunt u last hebben van stijve armen en benen.

Direct contact

Oorzaken van parkinson

De oorzaak van parkinson is nog onbekend. Wel is duidelijk dat parkinson ontstaat door het afsterven van zenuwcellen in de hersenen. Wanneer 70% van deze cellen afsterft verschijnen parkinsonsymptomen. Het is helaas nog niet bekend waarom deze zenuwcellen afsterven. Wel zijn er  verschillende theorieën voor de oorzaak van parkinson. Uit onderzoek is gebleken dat een aantal factoren een rol kunnen spelen in het ontstaan van de ziekte, zoals virussen, bacterien, giftige stoffen of zware metalen.

Wat kunt u zelf doen om de klachten te verminderen/verhelpen

Wanneer u lijdt aan parkinson is het belangrijk om in beweging te blijven. Probeer minstens vijf dagen in de week een half uur te bewegen. Hiermee onderhoudt u uw conditie en kracht. Ook is het belangrijk dat u dubbele taken vermijd. Probeer uw aandacht op een activiteit te houden, hiermee vermindert u de kans op een val

Wat kan fysiotherapie voor u betekenen?

De fysiotherapeut kan u helpen om vrijer, makkelijker en zeker te bewegen. Dit wordt gedaan door middel van oefentherapie dat gericht is op het onderhouden of opbouwen van uw conditie.  Tevens kan de fysiotherapeut ook aandacht besteden aan het verrichten van dagelijkse activiteiten, zoals opstaan uit bed. Door deze oefeningen kunt u op lange termijn zonder fysiotherapie actief blijven. Het doel van de behandelingen is immers het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid.

Om parkinsonpatiënten te mogen behandelen moet de fysiotherapeut aangesloten zijn bij parkinsonnet. De therapeut is speciaal opgeleid om deze patiënten te mogen behandelen. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat therapie door een speciaal opgeleide therapeut effectiever is.

U kunt bij de volgende locatie(s) terecht:

Catharinahof

Koninginnedijk 252, 5361 CR Grave

  • Neem contact op: