Privacy Policy WhatsApp Fysio

1. Bedrijfsgegevens
Groepspraktijk Fysiotherapie Grave
www.fysiotherapiegrave.nl
Inschrijfnummer KvK: 17259075
BTW-nummer: NL808458723.B.01

2. E-mailadres
Bij het verzamelen van uw emailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

Direct contact

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderzins) indien:

  1. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
    a. De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
    b. De goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
    c. De behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of
  2. U toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens
In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;

a. Voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
b. Voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak.
c. Voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren

  • Neem contact op: