Vergoedingen 2023

Hier vindt u de hoofdregels over de betaling van de kosten tussen patiënt, fysiotherapeut en zorgverzekeraar. Het is mogelijk dat een zorgverzekeraar hiervan afwijkt. Raadpleeg bij twijfel altijd uw zorgverzekeraar.

Vrije tarieven voor de fysiotherapeut De overheid wil met een ‘vrije markt’ de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken. Tot 2005 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. In 2005 veranderde dit. Nu bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief. Als een fysiotherapeut aantoonbaar betere service of kwaliteit levert, omdat hij registerfysiotherapeut is, dan kan er een hoger tarief gelden.

Wat betekent dit voor u?Door de vrije tarieven zullen fysiotherapeuten verschillende prijzen vragen voor een zelfde behandeling. Op de tarievenlijst die in elke praktijk hangt kunt u zien wat uw fysiotherapeut berekent voor een behandeling en de verstrekte verband- en hulpmiddelen. U kunt mede op basis hiervan zelf bepalen bij welke fysiotherapeut u zich wilt laten behandelen. Om een keuze te kunnen maken voor de juiste fysiotherapeut, is het ook van belang om te kijken naar de kwaliteit en de service die geleverd wordt. Kijk voor een erkende register-fysiotherapeut bij u in de buurt op deze site.

Direct contact

Tarieven Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie: u ontvangt een factuur van uw fysiotherapeut en kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer u kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang: u kunt zo controleren of en hoeveel u zelf moet bijbetalen. Prijzen tussen verschillende fysiotherapeuten kunt u vergelijken door ze bijvoorbeeld telefonisch op te vragen bij verschillende praktijken bij u in de buurt. Wanneer uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar heeft, dan ontvangt u zelf de factuur die u (deels) kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De tarievenlijst is dan ook weer van belang.

Aanvullende verzekering De fysiotherapeut is de specialist in beweging. Het is verstandig goed verzekerd te zijn voor fysiotherapie. Dat kan met een aanvullende verzekering. Het is belangrijk om u hierover goed te laten informeren bij uw huidige verzekeraar én andere verzekeraars. Kijk op www.fysiotherapie.nl voor een overzicht waar u kunt vergelijken hoe fysiotherapie is opgenomen in de aanvullende verzekering van zorgverzekeraars in Nederland.

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar Als uw zorgverzekeraar de premie verhoogt of de voorwaarden (in negatieve zin) verandert, mag u zonder opzegtermijn overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Dit soort aanpassingen gelden meestal per 1 januari. U heeft dan 30 dagen de tijd om uw oude polis op te zeggen. Let op: wacht eerst tot de nieuwe verzekeraar uw aanvraag heeft geaccepteerd en zeg daarna pas uw oude verzekering op!

Als u nog vragen heeft, overleg dan met uw fysiotherapeut.

  • Neem contact op: