Voorkeurshouding

Sinds de invoering van het ruglig beleid ter voorkoming van wiegendood, is het aantal asymmetrische zuigelingen fors toegenomen. Een pasgeboren baby is nog niet in staat om het hoofdje recht naar voren te houden. Een gevolg is dat het hoofd naar de zijkant gedraaid wordt. Het schedeltje is nog week en bestaat uit losse schedeldelen, waardoor het snel kan vervormen als er een voorkeurszijde is. Het blijft soms echter niet bij een vervormd schedeltje. Ook wordt dikwijls één arm en één been meer bewogen dan de andere wat een nadelig effect kan hebben op de verdere motorische ontwikkeling.

Als de voorkeurshouding blijft bestaan is kinderfysiotherapeutische behandeling zinvol. Met behulp van plagiocephalometrie kan de ernst van de afplatting gemeten worden.

Plagiocephalometrie (PCM) is een betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Hiermee kunnen de verschillende aspecten van plagiocephalie (scheve afplatting) en brachycephalie (symmetrische afplatting achterzijde) in maat en getal worden vastgelegd. Met PCM wordt met behulp van een bandje thermoplast een nauwkeurige afdruk gemaakt van de grootste omtrek van het hoofd. Op dit bandje worden de loodrechte posities van de neus en de oren gemarkeerd. De aldus verkregen PCM-ring wordt gekopieerd op papier, waarna precieze metingen kunnen worden gedaan.

Eerst thuis

Door middel van houdings- en hanteringsadviezen bevordert de kinderfysiotherapeut de symmetrie en optimaliseert daarmee de motorische ontwikkeling. Aangezien dit alledaagse handelingen betreft, wordt de therapie de eerste tijd aan huis gegeven.

Aanpak

Ook wordt er gekeken of de voorkeurshouding misschien het gevolg is van het K.I.S.S.-syndroom. Als dat het geval blijkt, wordt het advies gegeven om de kindermanueeltherapeut te raadplegen. In onze praktijk werken kinderfysiotherapeut en kinder-manueeltherapeute nauw samen.

Direct contact

Openingstijden

  • Maandag: 7.30- 20.30 uur
  • Dinsdag: 7.30-18.00 uur
  • Woensdag: 14.00-20.30 uur
  • Donderdag: 7.30-20.30 uur
  • Vrijdag: 7.30-17.00 uur

U kunt bij de volgende locatie(s) terecht

fit, fit Grave, fysiotherapie, fysiotherapie Grave, fysio, fysio Grave, fysiotherapeut, fysiotherapeut Grave, fysiotherapeuten, fysiotherapeuten Grave, fysiobehandeling, fysiobehandeling Grave, fysiopraktijk, fysiopraktijk Grave, fysitherapiepraktijk, fysiotherapiepraktijk Grave, fysiotherapeut, fysiotherapeut Grave, fysiotherapeuten, fysiotherapeuten Grave, bewegen, bewegen Grave, bewegen fysiotherapie Grave, bewegen in Grave, beweging, beweging Grave, beweging Fysiotherapie Grave, beweging in Grave, blessure, blessure Grave, blessure Fysiotherapie Grave
Gezondheidscentrum de Stoof

Stoofweg 3, 5361 HZ Grave

  • Neem contact op: